M6400 JUPITER

POLUMASKA PP - DODATNI SLOJ TERMOPLASTIČNOG ELASTOMERA

Opis

M6400 JUPITER

Polumaska «comfort» sa dva filtera.
Materijal :maska izrađena od polipropilena (PP), dodatni sloj od termoplastičnog elastomera (TPE).
Elastične trake.
Maska je predviđena za korištenje sa dva filtera kolekcije M6000; filteri se naručuju posebno.
Blister pakiranje.

Tijelo maske: polipropilen (PP) zaliven termoplastičnim elastomerom TPE.
Trake: elastan

Norma:
EN140